Is plasma van genezen covid-19-patiënten effectief bij patiënten die nog niet zijn opgenomen?

De CoV-Early-studie
Aankondiging van onderzoek
07-01-2021
Carlijn C.E. Jordans

Achtergrond en het waarom van de studie

Patiënten die wegens covid-19 zijn opgenomen, lopen een reële kans op IC-opname of overlijden. Een behandeling die ziekenhuisopname of erger kan voorkomen bestaat nog niet. Gezien het te verwachten golfpatroon met stijgende en dalende incidentie van covid-19 en de bijbehorende druk op de ziekenhuisbedden, zou zo’n behandeling zeer welkom zijn. Plasma van genezen covid-19-patiënten kan een therapie zijn voor covid-19-patiënten die nog niet zijn opgenomen.

Uit eerder Nederlands onderzoek (ConCOVID), alsmede Indiaas en Argentijns onderzoek, bleek dat convalescent plasma niet tot een betere uitkomst leidt bij covid-19-patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Hun ziektebeeld wordt op dat moment vooral bepaald door cytokinerelease en forse inflammatie, en minder door virusreplicatie. Gebleken is dat rond het moment van opname tot wel 80% van de patiënten al eigen antistoffen tegen SARS-CoV-2 gevormd heeft. Dit leidt tot de hypothese dat convalescent plasma vroeger in het ziektebeloop van covid-19 wél effectief ...