Pijn op de poli

Joost Visser
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:C3555

Artsen of verpleegkundigen moeten patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen, standaard vragen naar hun pijn. Binnenkort moeten ze dat ook doen bij patiënten die de polikliniek Oncologie bezoeken.

Ziekenhuisbreed pijnmanagement. Zo heet de nieuwe indicatorenset van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), die op 1 januari 2018 van kracht wordt. Ze komt in de plaats van de indicatorenset ‘Pijn na operatie’ uit 2003, die ziekenhuizen verplichtte om de IGZ te informeren over (a) het percentage gestandaardiseerde pijnmetingen bij postoperatieve patiënten en (b) het percentage patiënten met op enig moment een pijnscore boven de 7, in de eerste 72 uur na een operatie.

Laatstgenoemde indicator werd in 2015 voor het laatst ‘uitgevraagd’, omdat de ziekenhuizen volgens de inspectie inmiddels ‘inzicht hebben gekregen in pijn en de behandeling daarvan’.1 De IGZ besloot de indicatorenset te laten herzien, dit keer niet onder leiding van anesthesiologenvereniging NVA, maar van de afdeling Pijnverpleegkundigen…

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Journalistiek

Ook interessant

Reacties