Pijn op de borst: veilige diagnose met de HEART-score*

Onderzoek
Judith M. Poldervaart
Johannes B. Reitsma
Barbra E. Backus
Hendrik Koffijberg
Rolf F. Veldkamp
Monique E. ten Haaf
Yolande Appelman
Herman F.J. Mannaerts
Jan-Melle van Dantzig
Madelon van den Heuvel
Mohamed el Farissi
Bernard J.W.M. Rensing
Nicolette M.S.K.J. Ernst
Ineke M.C. Dekker
Frank R. den Hartog
Thomas Oosterhof
Ghizelda R. Lagerweij
Eugene M. Buijs
Maarten W.J. van Hessen
Marcel A.J. Landman
Roland R.J. van Kimmenade
Luc Cozijnsen
Jeroen J.J. Bucx
Clara E.E. van Ofwegen-Hanekamp
A.J. (Jacob) Six
Maarten-Jan M. Cramer
Pieter A. Doevendans
Arno W. Hoes
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1805

Samenvatting

Doel

Het meten van het effect van het gebruik van de HEART-score op patiëntuitkomsten en zorggebruik.

Opzet

‘Stepped wedge’, cluster-gerandomiseerde trial.

Methode

In 9 Nederlandse ziekenhuizen includeerden we patiënten die zich in de periode juli 2013- augustus 2014 met pijn op de borst meldden op de Spoedeisende Hulp (SEH). Alle ziekenhuizen begonnen met een controleperiode en elke 6 weken stapte 1 willekeurig gekozen ziekenhuis over op de interventieperiode, de zogenoemde ‘HEART-care’. Tijdens HEART-care rekenden artsen de HEART-score van de patiënt uit om het verdere beleid te bepalen. Om de veiligheid van deze toepassing te evalueren, was er een non-inferiority-limiet van 3% absolute toename van cardiale gebeurtenissen binnen 6 weken na bezoek aan de SEH. Andere uitkomstmaten waren zorggebruik, kwaliteit van leven en kosteneffectiviteit (trialregistratie: ClinicalTrials.gov 80-82310-97-12154).

Resultaten

We includeerden 3648 patiënten (1827 in de controleperiode en 1821 in de interventieperiode). De incidentie van cardiale gebeurtenissen binnen 6 weken was in de interventieperiode 1,3% lager dan tijdens de controleperiode (bovenste limiet 95%-BI: 2,1%; de non-inferiority-limiet van 3% werd niet overschreden). Bij patiënten met een lage HEART-score was de incidentie van cardiale gebeurtenissen 2,0% (95%-BI: 1,2-3,3). We vonden geen significante verschillen in vroeg ontslag vanaf de SEH, heropnames, herhaalde bezoeken aan de SEH, poliklinische bezoeken of bezoeken aan de huisarts.

Conclusie

Het gebruik van de HEART-score voor de beoordeling van patiënten met pijn op de borst op de SEH is veilig, maar het effect op zorggebruik was gering, mogelijk door terughoudendheid van artsen om het voorgestelde beleid te volgen.

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in Annals of Internal Medicine (2017;166:689-97) met als titel ‘Effect of using the HEART score in patients with chest pain in the emergency department: a stepped-wedge, cluster randomized trial’. Afgedrukt met toestemming.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht.

Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns geneeskunde: dr. J.M. Poldervaart, huisarts in opleiding; dr. J.B. Reitsma, klinisch epidemioloog; dr. H. Koffijberg, associate professor (tevens: Universiteit Twente, afd. Health Technology ;& Services Research, Enschede); drs. G.R. Lagerweij, onderzoeker; prof.dr. A.W. Hoes, klinisch epidemioloog.

Afd. Cardiologie: Dr. M.J. Cramer en prof.dr. P.A. Doevendans, cardiologen.

Medisch Centrum Haaglanden, Den Haag.

Afd. Spoedeisende Hulp: dr. B.E. Backus, arts in opleiding tot SEH-arts.

Afd. Cardiologie: dr. R.F. Veldkamp, cardioloog.

VU medisch centrum, afd. Cardiologie, Amsterdam.

Drs. M.E. ten Haaf, aios cardiologie; dr. Y. Appelman, cardioloog.

Amstelland Ziekenhuis, afd. Cardiologie, Amstelveen.

Dr. H.F.J. Mannaerts, cardioloog.

Catharina Ziekenhuis, afd. Cardiologie, Eindhoven.

Dr. J.M. van Dantzig, cardioloog; drs. M. van den Heuvel en drs. M. el Farissi, aiossen cardiologie.

St. Antonius Ziekenhuis, afd. Cardiologie, Nieuwegein.

Dr. B.J.W.M. Rensing, cardioloog.

Zuyderland Ziekenhuis, afd. Cardiologie, Heerlen.

Dr. N.M.S.K.J. Ernst, cardioloog; drs. I.M.C. Dekker, SEH-arts.

Gelderse Vallei Ziekenhuis, afd. Cardiologie, Ede.

Drs. F.R. den Hartog en dr. T. Oosterhof, cardiologen.

Tergooi Ziekenhuis, afd. Cardiologie, Hilversum.

Dr. E.M. Buijs, cardioloog.

Groene Hart Ziekenhuis, afd. Cardiologie, Gouda.

Dr. M.W.J. van Hessen, cardioloog.

Meander Medisch Centrum, afd. Cardiologie, Amersfoort.

Drs. M.A.J. Landman, cardioloog.

Radboud Universitair Medisch Centrum, afd. Cardiologie, Nijmegen.

Dr. R.R.J. van Kimmenade, cardioloog (tevens: MUMC, afd. Cardiologie, Maastricht).

Diakonessenhuis Utrecht, afd. Cardiologie, Utrecht.

dr. J.J.J. Bucx, dr. C.E.E. van Ofwegen-Hanekamp, cardiologen.

Gelre Ziekenhuis, afd. Cardiologie, Apeldoorn.

Drs. L. Cozijnsen, cardioloog.

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, afd. Cardiologie, Woerden.

dr. A.J. Six, cardioloog.

Contact dr. J.M. Poldervaart (j.poldervaart@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: Dit onderzoek werd gefinancierd door ZorgOnderzoek Nederland en Medische wetenschappen (ZonMw, 171202015) als onderdeel van het Doelmatigheidsprogramma. Geen van de auteurs had mogelijke belangenverstrengeling te melden.

Auteur Belangenverstrengeling
Judith M. Poldervaart ICMJE-formulier
Johannes B. Reitsma ICMJE-formulier
Barbra E. Backus ICMJE-formulier
Hendrik Koffijberg ICMJE-formulier
Rolf F. Veldkamp ICMJE-formulier
Monique E. ten Haaf ICMJE-formulier
Yolande Appelman ICMJE-formulier
Herman F.J. Mannaerts ICMJE-formulier
Jan-Melle van Dantzig ICMJE-formulier
Madelon van den Heuvel ICMJE-formulier
Mohamed el Farissi ICMJE-formulier
Bernard J.W.M. Rensing ICMJE-formulier
Nicolette M.S.K.J. Ernst ICMJE-formulier
Ineke M.C. Dekker ICMJE-formulier
Frank R. den Hartog ICMJE-formulier
Thomas Oosterhof ICMJE-formulier
Ghizelda R. Lagerweij ICMJE-formulier
Eugene M. Buijs ICMJE-formulier
Maarten W.J. van Hessen ICMJE-formulier
Marcel A.J. Landman ICMJE-formulier
Roland R.J. van Kimmenade ICMJE-formulier
Luc Cozijnsen ICMJE-formulier
Jeroen J.J. Bucx ICMJE-formulier
Clara E.E. van Ofwegen-Hanekamp ICMJE-formulier
A.J. (Jacob) Six ICMJE-formulier
Maarten-Jan M. Cramer ICMJE-formulier
Pieter A. Doevendans ICMJE-formulier
Arno W. Hoes ICMJE-formulier
Moeten we de HEART-score volgen bij pijn op de borst?
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties