PET of SPECT om te beoordelen of revascularisatie bij coronairlijden zin heeft

Onderzoek
W. Hart
I.M.N. de Pree
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:439

Het is van prognostisch belang de mate van bedreigd myocard (disfunctioneel vitaal en/of ischemisch) te bepalen bij patiënten met coronairlijden, zodat een juiste behandeling (revascularisatie - door dotterbehandeling of bypassoperatie - dan wel medicatie) kan worden ingesteld. Siebelink et al. vergeleken, in een prospectief, gerandomiseerd, geblindeerd onderzoek bij 103 patiënten…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties