Personalia

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1027

Prof.dr.G.N.J.Tytgat, hoogleraar Gastro-enterologie, verbonden aan het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam, heeft een eredoctoraat gekregen van de Universiteit van Antwerpen voor zijn uitzonderlijke verdiensten op het gebied van de maag-, darm- en leverziekten.

Benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw zijn:

prof.dr.S.A.Danner, hoogleraar Inwendige Geneeskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, wonende te Amsterdam; prof.dr.W.N.Konings, hoogleraar Microbiologie aan de Rijksuniversiteit Groningen/lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, wonende te Haren (Gr.); mw.prof.mr.H.D.C.Roscam Abbing, juriste, tevens lid van de Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, wonende te Amsterdam; dr.A.D.Schipper, geneesheer-directeur van de Bloemenhove Kliniek, wonende te Heemstede; C.W…

Ook interessant

Reacties