Perinatale problemen en het verdere beloop van de ontwikkeling van het kind

Klinische praktijk
B.C.L. Touwen
M. Hadders-Algra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:250-2

Inleiding

Het verband tussen de kwaliteit van zwangerschap en bevalling en de ontwikkeling van de boreling is bekend, en behoeft op het eerste gezicht weinig betoog. In tweede instantie wordt echter duidelijk dat de zaken niet zo eenvoudig liggen. Iedere medicus practicus herinnert zich ernstig gestoorde zwangerschappen en gecompliceerde bevallingen waaruit een volstrekt gezond kind voortkwam. Daartegenover staan de kinderen bij wie zich tijdens hun opgroeien ernstige stoornissen ontwikkelen van kennelijk heel vroege oorsprong, ondanks een schijnbaar volledig ongestoorde ante- en perinatale periode.

Hoe ligt – voor zover we weten – het verband tussen perinatale problemen en de latere ontwikkeling? Een moeilijkheid hierbij is het bepalen van de kwaliteit van een zwangerschap. Lange tijd werd hiervoor de geboortesterfte als criterium gebruikt, maar bij een goede perinatale zorg is dit niet voldoende. Perinatale morbiditeit, vooral die van het zenuwstelsel, is een beter criterium, maar vereist een betrouwbare bepaling van de morbiditeit…

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit, Instituut voor Ontwikkelingsneurologie, Oostersingel 59, 9713 EZ Groningen.

Prof.dr.B.C.L.Touwen, neuroloog; mw.dr.M.Hadders-Algra, wetenschappelijk onderzoeker.

Contact prof. dr.B.C.L.Touwen

Ook interessant

Reacties