Penetrerend halsletsel door steekverwondingen

In Nederland een zeldzaam maar complex probleem
Klinische les
12-06-2019
Dennis Hundersmarck, Paul J. van Koperen, Loek P.H. Leenen, Gert J. de Borst, R. Marijn Houwert en Falco Hietbrink

Dames en Heren,

Penetrerend halsletsel komt in Nederland weinig voor. Hulpverleners zien hierdoor weinig patiënten met dit potentieel lastige type verwonding. De literatuur hierover en de richtlijnen waar in Nederland gebruik van wordt gemaakt, zijn afkomstig uit buitenlandse centra waar men dagelijks met dit type letsel wordt geconfronteerd. Wat is de vereiste aanpak bij penetrerend halsletsel?

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Heelkunde, Utrecht: D. Hundersmarck, arts-onderzoeker; dr. P.J. van Koperen, prof.dr. L.P.H. Leenen, dr. R.M. Houwert en dr. F. Hietbrink, chirurgen; prof.dr. G.J. de Borst, vaatchirurg.

Contact: D. Hundersmarck (dennishundersmarck@gmail.com)

 

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Dennis HundersmarckICMJE-formulier
Paul J. van KoperenICMJE-formulier
Loek P.H. LeenenICMJE-formulier
Gert J. de BorstICMJE-formulier
R. Marijn HouwertICMJE-formulier
Falco HietbrinkICMJE-formulier