Peer review

Perspectief
E.J. Boer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:2455-9

In het Engels en vooral in de exacte wetenschappen is een ‘peer’ iemand die in een bepaald vakgebied, zozeer zijn sporen heeft verdiend dat hij als een ‘gelijke’, en eigenlijk meer dan dit, van alle anderen geldt. Primus inter pares, zijn oordeel heeft gewicht.

Aanvragen voor subsidies, toelagen, ‘grants’, bestemd om de onderzoeker en zijn vakgroep in staat te stellen bepaald onderzoek te verrichten, dienen in een voorstel te worden omschreven, welk voorstel vervolgens door de beoordelende instantie kan worden voorgelegd aan een of meer peers. De laatsten worden geacht het desbetreffende vakgebied voldoende te overzien om het voorstel te kunnen beoordelen, zonder bij het bedoelde onderzoek betrokken te zijn. In hun oordeel moeten de kwaliteit èn de prioriteit die het voorstel verdient, worden betrokken. Gehoopt wordt dat een objectieve beoordeling zowel het voorstel als de indiener recht zal doen. Als de peers hebben gesproken, kunnen de geldgevers besluiten tot…

Auteursinformatie

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Jan Luykenstraat 5, 1071 CJ Amsterdam.

E.J.Boer, journalist.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties