Peer review: is éénoog koning?
Open

Stand van zaken
07-01-1993
B.C.H. de Jong en A.J.P.M. Overbeke

Sinds de uitgave van het eerste wetenschappelijke tijdschrift in 1665 is het aantal tijdschriften gestaag gegroeid met 6-7 per jaar, tot het huidige aanbod van meer dan 20.000 tijdschriften op medisch gebied.1 Het is voor de lezer steeds moeilijker, zo niet onmogelijk, om een keuze uit dit omvangrijke aanbod te maken. Daarbij is het eigen kritische oordeel vaak niet meer toereikend om de relevante informatie uit artikelen te destilleren. Aanwijzingen voor de lezer op dit punt zijn in een reeks artikelen in dit tijdschrift uitvoerig aan de orde geweest.2-5 Vóór publikatie vindt echter ook al een sterke selectie van artikelen plaats. Om in die fase zo objectief mogelijk de wetenschappelijke kwaliteit van een artikel te beoordelen, kan de redactie van een tijdschrift de kennis en ervaring van collega's aanwenden om de goede stukken te kiezen uit alles wat haar wordt aangeboden. Dit ...