Patiënten tevreden over ziekenhuizen

Nieuws
J.B. Meijer van Putten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1974-5
Download PDF

De Consumentenbond heeft de mening gepeild van patiënten over de kwaliteit van de ziekenhuizen in de provincie Utrecht. Utrecht is gekozen als proefgebied; binnen een paar jaar komen ook de andere provincies aan de beurt. De patiënten bleken redelijk tevreden over dienstverlening en behandeling in de Utrechtse ziekenhuizen (Consumentengids, september 1999). Wel gaven ze duidelijk de voorkeur aan kleinere instellingen: het Medisch Centrum Molendael in Baarn en het Lorentz Ziekenhuis in Zeist scoorden beduidend beter dan grote klinieken als het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein of het Eemland in Amersfoort. Het Academisch Ziekenhuis Utrecht weigerde overigens zijn medewerking aan het onderzoek (tabel).

De bond is ook zelf in de ziekenhuizen op bezoek gegaan, inclusief het Academisch Ziekenhuis Utrecht. Zij heeft daar onder andere gekeken naar de toegankelijkheid (hellingbanen en duidelijke of onduidelijke bewegwijzering), de bereikbaarheid van de balies voor rolstoelgebruikers (vaak te hoog), de privacy (wachtruimten vaak zo dicht op de balie dat je wel moet meeluisteren) en de voorlichting (in het algemeen weinig informatiemateriaal). De overwegend door oudere en weinig mobiele patiënten bezochte poliklinieken Orthopedie en Cardiologie bleken soms in een verre uithoek van het ziekenhuis te liggen.

De aan het St. Antonius Ziekenhuis verbonden cardioloog prof.dr.J.H.Kingma, tevens de voorzitter van de Interstafraad Utrechtse Ziekenhuizen, uitte in Trouw (26 augustus 1999) felle kritiek op het onderzoek van de Consumentenbond. Een groot ziekenhuis als het St. Antonius is volgens hem niet te vergelijken met de zo gunstig voor de dag komende kleine ziekenhuizen als die in Baarn en Zeist. Kingma: ‘In zo'n klein ziekenhuis kun je een groot deel van je budget besteden aan service en meer verpleegkundigen. Wij geven ons geld uit aan dure hartkleppen, omdat we ons richten op “technische” geneeskunde.’

Het onderzoek in de provincie Utrecht is uitgevoerd in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg. Van de 8 onderzochte ziekenhuizen werden 1500 opgenomen patiënten en 1500 poliklinische patiënten van de afdelingen Orthopedie, Cardiologie, Interne Geneeskunde en Algemene Chirurgie schriftelijk ondervraagd. Zoals gezegd, dient het onderzoek als een proef voor een kwaliteitsbeoordeling van alle ziekenhuizen in Nederland. Over 5 jaar verwacht de bond te beschikken over een landelijke kwaliteitsgids. Minister Borst van Volksgezondheid is bereid daaraan mee te betalen.

Gerelateerde artikelen

Reacties