Patiënten met licht traumatisch hersenletsel en antistolling niet standaard opnemen

Onderzoek
Korné Jellema
Crispijn van den Brand
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2629

Waarom dit onderzoek?

Orale antistolling is een risicofactor voor het ontwikkelen van een traumatische bloeding na traumatisch hoofd-hersenletsel. In een deel van de Nederlandse ziekenhuizen wordt geadviseerd patiënten met licht traumatisch hoofd-hersenletsel en gebruik van orale antistolling op te nemen voor klinische observatie gedurende 24 h. In de Nederlandse richtlijn…

Auteursinformatie

Contact (k.jellema@haaglandenmc.nl)

Gerelateerde artikelen

Reacties