Patiënten met een verstandelijke beperking: 10 tips

10 tips
21-08-2020
Elke E. Baars, Lotte J. van Beek, Dieuwerke R. Dijk en Dianne A. Nijman

Reacties (2)

Inloggen om een reactie te plaatsen
Louwrens boomsma
13-09-2020 15:22

Enkele suggesties

Beste Collegae,

Het artikel van Baars et al (D4904) met praktische tips voor omgaan met patienten met een verstandelijke beperking is zeer lezenswaardig. Als huisarts die werkzaam was bij een aantal instellingen heb ik een aantal suggesties:

- In het geciteerde naslagwerk van Braam wordt de communicatie-triade genoemd tussen arts- patient en begeleider. Familie is niet altijd bij het consult aanwezig en wordt vaak indirect betrokken door de begeleider. Spreek af wie de familie informeert en betrek deze actief bij besluitvorming. Dat voorkomt veel misverstanden.

- Overigens adviseren de auteurs de eerste 39 bladzijden van dit naslagwerk, maar het daaropvolgende hoofdstuk over (lichamelijk) onderzoek is voor de practiserende arts zeker zo relevant. Hier komt ook ook de jaarlijkse health watch ter sprake; jammer genoeg is daar digitaal geen link aan toegevoegd om een snel overzicht te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de items van een jaarlijkse controle bij patienten met het syndroom van Down.

- Bij deze patientengroep houdt de huisarts zich vooral bezig met de lichamelijke aspecten maar gezien de impact op gedrag is advies van de AVG zeer zinvol. Met de recente wetgeving over Zorg en Dwang geldt dat nog sterker. Er is door de LHV een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen beide verenigingen welke afspraken huisarts en AVG kunnen maken om de samenwerking te bevorderen ( zie www.lhv.nl/producten).

- Door het NHG is een leergang ontwikkeld om huisartsen vertrouwder te maken met de omgang met de patienten met een verstandelijke beperking. Deze is zeer positief beoordeeld. zie www.nhg.org/leergang.

Het omgaan met verstandelijk beperkten en hun begeleiders heeft mij veel voldoening gegeven en met de aangegeven tips zullen collegae zeker hun voordeel doen.

Louwrens Boomsma, voormalig huisarts Bartimeus en Amerpoort

Elke Baars
20-09-2020 13:52

reactie auteurs

Beste collega Boomsma,

Hartelijk dank voor uw aanvullingen. Wij kunnen ons vinden in uw suggesties en denken dat deze ook voor andere collega’s waardevol kunnen zijn. Ten aanzien van uw tweede punt willen wij u wijzen op het kader met aanvullende informatie. Hierin staat een link beschreven waar u de items van een jaarlijkse controle (health watch) kunt vinden. 

namens de auteurs,

Elke Baars, arts verstandelijk gehandicapten in opleiding