Partiële acenocoumarol- en fenprocoumonresistentie door enzympolymorfisme
Open

Casuïstiek
23-09-2006
E.B. Wilms, R.F. Veldkamp, E. van Meegen en D.J. Touw