Paralyse van de M. serratus anterior als beroepsziekte bij een steigerbouwer
Open

Casuïstiek
04-03-1999
L.A.M. Elders, M.M. Dawson en J.M.L. van Zwet
Aanvaard op 16-10-1998.
Gepubliceerd op 04-03-1999.
In print verschenen in week 9 1999.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:474-7