Palliatieve sedatie
Open

Richtlijnen
04-03-2005
E.H. Verhagen, G.M. Hesselmann, T.C. Besse en A. de Graeff
Aanvaard op 18-02-2004.
Gepubliceerd op 04-03-2005.
In print verschenen in week 9 2005.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:458-61