Palliatieve sedatie – omdat de patiënt dat wil?

Uitspraak tuchtrechter zorgt voor grote verwarring
Commentaar
20-02-2017
Aart C. Hendriks en Bert Keizer

Auteursinformatie

Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, departement Publiekrecht, Leiden.

Prof.mr.dr. A.C. Hendriks, jurist; drs. B. Keizer, specialist ouderengeneeskunde en SCEN-arts.

Correspondentieadres: A.C. Hendriks (a.c.hendriks@law.leidenuniv.nl).

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.