Palliatieve sedatie, het sympathieke alternatief voor euthanasie?
Open

Commentaar
04-03-2005
A.A. Keizer en S.J. Swart