Overleg tussen huisarts en patiënt over actieve levensbeëindiging in de thuissituatie
Open

Klinische les
13-05-1997
B.P. Ponsioen
Zie ook het artikel op bl. 947.

Dames en Heren,

In een recente klinische les schrijven Wemekamp en Gualthérie van Weezel over de rol van de huisarts bij patiënten met kanker.1 De huisarts zou kunnen kiezen om, in voetbaltermen, ‘in de voorhoede te spelen, met kansen om te scoren’ of om ‘plaats te nemen op de reservebank’. Er zijn echter nog enkele andere plaatsen in het elftal waar hij zich op grond van zijn generalistische functie met enige regelmaat ophoudt: het middenveld of de achterhoede.

Patiënten die komen met een verzoek om levensbeëindiging zijn vaak patiënten met kanker in een eindstadium.2 Het is meestal de huisarts die de levensbeëindigende handeling verricht.3

Een te grote of te geringe bereidheid om mee te werken aan levensbeëindigend handelen kan leiden tot problemen bij stervensbegeleiding. De bereidheid is het resultaat van een aantal arts- en patiëntgebonden factoren. Daarnaast speelt de ...