Overleden pasgeborenen: wet en praktijk

Perspectief
C. Das
R.A.K. Rutgers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:750-4
Abstract

Samenvatting

Er bestaat onduidelijkheid over de vraag of de Wet op de Lijkbezorging (WLB) van toepassing is wanneer kinderen kort na de geboorte overlijden na een zwangerschap van minder dan 24 weken. Het verdient de voorkeur om in deze gevallen de WLB wel van toepassing te achten, met als consequentie een verplichte lijkschouw, het afgeven van een officiële overlijdensverklaring, inschrijving van geboorte en overlijden bij de burgerlijke stand en begrafenis en crematie volgens de bepalingen in de wet. De wet zou in die zin aangepast moeten worden.

Aanbevolen wordt dat een foetus die intra-uterien overlijdt bij een zwangerschapsduur van minder dan 24 weken en die ter wereld komt na 24 weken niet beschouwd wordt als een lijk in de zin van de WLB. Het wettelijk criterium voor het onderscheid tussen enerzijds miskraam en anderzijds geboorte/doodgeborene, namelijk 24 weken zwangerschapsduur, zou overigens vervangen moeten worden door het internationale (WHO-)criterium van een geboortegewicht van 500 g, omdat dit minder onduidelijkheid oplevert en Nederlandse cijfers over perinatale sterfte beter vergelijkbaar maakt met internationale cijfers.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:750-4

Auteursinformatie

GGD Amsterdam, afd. Algemene Gezondheidszorg, Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam.

Mr.dr.C.Das, arts M&G.

Forum Educatief, Centrum voor forensische geneeskunde en gedragswetenschappen, Utrecht.

Mw.R.A.K.Rutgers, MPH forensisch arts.

Contact mr.dr.C.Das (cdas@ggd.amsterdam.nl)

Ook interessant

Reacties