Overdracht van medicatiegegevens

Een hels karwei
Klinische les
07-10-2019
Patty J.I. Teeuwisse, Carolien M.J. van der Linden, Bianca M. Buurman, C. (Kees) Kramers, Han Paul Spiers en Fatma Karapinar-Çarkit

Dames en Heren,

Polyfarmacie komt vaak voor bij patiënten met multimorbiditeit. Deze patiënten verplaatsen zich ook frequent tussen zorginstellingen, waarbij het risico bestaat dat informatie over hun medicatiegebruik verloren gaat. Een goede medicatieoverdracht is essentieel om informatieverlies en de bijbehorende risico’s voor de patiënt te vermijden. Medicatieoverdracht vraagt tijd, aandacht en een inschatting van wat een volgende zorgverlener nodig heeft om continuïteit van zorg te bewerkstelligen. Wij zullen het belang hiervan illustreren aan de hand van 2 patiëntbeschrijvingen.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie AMC, Amsterdam. Afd. Klinische Farmacie: drs. P.J.I. Teeuwisse, ziekenhuisapotheker i.o. en klinisch farmacoloog i.o. Afd. Ouderengeneeskunde: prof.dr. B.M. Buurman, onderzoeker. Catharina Ziekenhuis, afd. Geriatrie, Eindhoven: dr. C.M.J. van der Linden, klinisch geriater en klinisch farmacoloog. Radboudumc, afd. Interne Geneeskunde, Nijmegen: prof.dr. C. Kramers, internist en klinisch farmacoloog (tevens: afd. Farmacologie-Toxicologie). Eindhoven: H.P. Spiers, huisarts. OLVG, afd. Klinische Farmacie, Amsterdam: dr. F. Karapinar-Çarkit, ziekenhuisapotheker en epidemioloog.

Contact: F. Karapinar-Çarkit (f.karapinar@olvg.nl)

 

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Patty J.I. TeeuwisseICMJE-formulier
Carolien M.J. van der LindenICMJE-formulier
Bianca M. BuurmanICMJE-formulier
C. (Kees) KramersICMJE-formulier
Han Paul SpiersICMJE-formulier
Fatma Karapinar-ÇarkitEr is voor deze auteur geen ICMJE-formulier beschikbaar