Overdracht van medicatiegegevens

Een hels karwei
Klinische les
07-10-2019
Patty J.I. Teeuwisse, Carolien M.J. van der Linden, Bianca M. Buurman, C. (Kees) Kramers, Han Paul Spiers en Fatma Karapinar-Çarkit

Dames en Heren,

Polyfarmacie komt vaak voor bij patiënten met multimorbiditeit. Deze patiënten verplaatsen zich ook frequent tussen zorginstellingen, waarbij het risico bestaat dat informatie over hun medicatiegebruik verloren gaat. Een goede medicatieoverdracht is essentieel om informatieverlies en de bijbehorende risico’s voor de patiënt te vermijden. Medicatieoverdracht vraagt tijd, aandacht en een inschatting van wat een volgende zorgverlener nodig heeft om continuïteit van zorg te bewerkstelligen. Wij zullen het belang hiervan illustreren aan de hand van 2 patiëntbeschrijvingen.

Aanvaard op 08-05-2019.
Gepubliceerd op 07-10-2019.
In print verschenen in week 41 2019.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3679