Overdosis van flunitrazepam en enkele andere benzodiazepinen; ervaringen van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
Open

Onderzoek
11-11-1986
P.N.J. Langendijk, A.C. van Loenen en A.N.P. van Heijst