Overdosis van flunitrazepam en enkele andere benzodiazepinen; ervaringen van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
Open

Onderzoek
11-11-1986
P.N.J. Langendijk, A.C. van Loenen en A.N.P. van Heijst

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, Bilthoven.
Drs.P.N.J.Langendijk, apotheker (thans: Academisch Ziekenhuis der Vrije Universiteit, afd. Apotheek, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam); prof.dr.A.N.P.van Heijst, klinisch toxicoloog.
Academisch Ziekenhuis der Vrije Universiteit, Amsterdam.
Afd. Apotheek: drs.A.C.van Loenen, ziekenhuisapotheker.
Correspondentieadres: drs.P.N.J.Langendijk.