Overbehandeling van oudere patiënten met diabetes mellitus type 2 in de eerste lijn*

Onderzoek
11-07-2018
H.E. (Bertien) Hart, Guy E.H.M. Rutten, Kyra N. Bontje en Rimke C. Vos

Reacties (2)

Inloggen om een reactie te plaatsen
Jan J. van der Meulen
22-07-2018 22:41

Slordig en onvolledig

Een interessant artikel dat jammer genoeg slordig en onvolledig wordt gepresenteerd.

De auteurs hebben het over drie behandeldoelen te weten een Hb A1c waarde ≤ 53 mmol/l, een Hb A1c waarde ≤ 58 mmol/l en een Hb A1c waarde ≤ 64 mmol/l. Mocht een onnozele lezer, zoals ondergetekende, nu denken dat in de behandelgroep met een Hb A1c waarde ≤ 64 mmol/l alle patiënten zitten want een Hb A1c waarde ≤ 53 mmol/l is toch kleiner dan ≤ 64 mmol/l, dan heeft hij wiskundig wel gelijk maar het artikel niet begrepen. De groep met een Hb A1c waarde ≤ 58 mmol/l moet wel een HbA1c waarde > 53 mmol/l hebben. Waarom niet zo vermeld?

Ten slotte nog een vraag van dezelfde onnozele lezer: "Waarom moet de patiënt met alleen maar metformine een Hb A1c waarde ≤ 53 mmol/l nastreven, terwijl een patiënt met twee antidiabetica al een schouderklopje krijgt bij een Hb A1c waarde van 57 mmol/l ?" Is dat eerlijk?

J. van der Meulen, SCEN-arts

Bertien Hart
23-07-2018 13:21

reactie auteur

Geachte collega,

Ja, het oorspronkelijke artikel in Diabetes, Obesity and Metabolism is inderdaad nét wat uitgebreider en genuanceerder daardoor.

Het antwoord op uw eerste vraag is zichtbaar in tabel 1.

Wat betreft uw tweede vraag: dat is inderdaad gebaseerd op het HbA1c algoritme uit de NHG standaard diabetes mellitus. Het voelt en is wat paradoxaal inderdaad. Voeg je een SU-derivaat toe dan is je streefwaarde ineens 58, en haal je het er weer af dan is je streefwaarde weer 53.

Crux is natuurlijk dat we geen cijfers behandelen,een Hba1c gebaseerd op leeftijd, medicatie en diabetesduur, maar personen. Steeds meer worden er andere factoren meegenomen, zoals het inmiddels al dan niet aanwezig zijn van complicaties t.g.v. de diabetes, maar ook comorbiditeit, (psycho)sociale omstandigheden, en de levensverwachting. In samenspraak met de patient wordt de best zorg op maat voor de individuele persoon bepaald.

Verduidelijkt dit e.e.a.?

Vriendelijke groet,

Bertien Hart