Overbehandeling van oudere patiënten met diabetes mellitus type 2 in de eerste lijn*

Onderzoek
11-07-2018
H.E. (Bertien) Hart, Guy E.H.M. Rutten, Kyra N. Bontje en Rimke C. Vos

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde, afd. Huisartsgeneeskunde, Utrecht: dr. H.E. Hart, huisarts en kaderhuisarts diabetes (tevens: Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra); prof.dr. G.E.H.M. Rutten, huisarts; drs. K.N. Bontje, basisarts; dr. R.C. Vos, epidemioloog.

Contact: H.E. Hart (h.e.hart@umcutrecht.nl)

 

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

AuteurBelangenverstrengeling
H.E. (Bertien) HartICMJE-formulier
Guy E.H.M. RuttenICMJE-formulier
Kyra N. BontjeICMJE-formulier
Rimke C. VosICMJE-formulier