Over het verschil in optreden tusschen den zoogenaamden organischen vorm der epilepsie en den genuïnen vorm

Onderzoek
Klessens, J.J.H.M.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1920;64:1883-90