Ouderen en boezemfibrilleren

Leeftijd alleen kan geen contra-indicatie zijn voor antistolling
Klinische les
05-03-2019
Wim A.M. Lucassen, Petra G. van Peet, Jelle C.L. Himmelreich en Steven B. Uittenbogaart

Dames en Heren,

Boezemfibrilleren is een veelvoorkomende ritmestoornis bij ouderen. Bij 75-plussers is de prevalentie zelfs hoger dan 10%. Boezemfibrilleren verhoogt het risico op een herseninfarct aanzienlijk. Behandeling met anticoagulantia verlaagt dit risico met maar liefst 60%. Toch worden nogal wat ouderen niet adequaat behandeld met anticoagulantia. Aan de hand van 2 casussen bespreken wij waarom dokters terughoudend zijn in het voorschrijven van anticoagulantia en waarom dit veelal niet terecht is.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie AMC, afd. Huisartsgeneeskunde: dr. W.A.M. Lucassen, huisarts en senior-onderzoeker; drs. J.C.L. Himmelreich en drs. S.B. Uittenbogaart, aiotho’s. Leiden UMC, afd. Public Health en Huisartsgeneeskunde: dr. P.G. van Peet, senior-onderzoeker.

Contact: W.A.M. Lucassen (w.a.lucassen@amc.uva.nl)

 

Verantwoording

Drs. Cunny Cuijpers, en dr. Ralf Harskamp, aiossen, hebben het manuscript kritisch doorgelezen.

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Wim A.M. LucassenICMJE-formulier
Petra G. van PeetICMJE-formulier
Jelle C.L. HimmelreichICMJE-formulier
Steven B. UittenbogaartICMJE-formulier