Ouderen en boezemfibrilleren

Leeftijd alleen kan geen contra-indicatie zijn voor antistolling
Klinische les
05-03-2019
Wim A.M. Lucassen, Petra G. van Peet, Jelle C.L. Himmelreich en Steven B. Uittenbogaart

Dames en Heren,

Boezemfibrilleren is een veelvoorkomende ritmestoornis bij ouderen. Bij 75-plussers is de prevalentie zelfs hoger dan 10%. Boezemfibrilleren verhoogt het risico op een herseninfarct aanzienlijk. Behandeling met anticoagulantia verlaagt dit risico met maar liefst 60%. Toch worden nogal wat ouderen niet adequaat behandeld met anticoagulantia. Aan de hand van 2 casussen bespreken wij waarom dokters terughoudend zijn in het voorschrijven van anticoagulantia en waarom dit veelal niet terecht is.

Elderly patients and atrial fibrillation: age alone should not be a contra-indication for anticoagulant treatment

A significant proportion of elderly patients are not properly treated with anticoagulants. Here we describe the pros and cons of anticoagulant treatment in elderly patients with atrial fibrillation, illustrated by two cases. We discuss the sometimes difficult treatment decisions to be made in frail elderly patients, especially after they have suffered bleeding complications. Aspirin is now considered obsolete in the treatment of atrial fibrillation in the elderly.

Conflict of interest and financial support: none declared.