Osteoporose en verhoogd fractuurrisico

Artikel voor onderwijs en opleiding
Leerartikel
26-08-2020
Yvonne H.M. Krul-Poel, Patrick J.W.S. Vrijlandt, Petra J.M. Elders, Joop P. van den Bergh, Willem F. Lems en Renate T. de Jongh

De impact van osteoporotische fracturen op het dagelijks functioneren is aanzienlijk, onder andere door pijn, afgenomen zelfstandigheid en verlies aan arbeidscapaciteit. De beschikbare diagnostiek en goedkope behandelopties maken osteoporose geschikt voor primaire en secundaire preventie. In dit leerartikel geven wij antwoord op vragen uit de praktijk over osteoporose.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie VUmc, Amsterdam. Afd. Interne Geneeskunde en Endocrinologie: dr. Y.H.M. Krul-Poel, endocrinoloog (tevens: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, Utrecht); dr. R.T. de Jongh, endocrinoloog. Afd. Huisartsgeneeskunde en Ouderenzorg: dr. P.J.M. Elders, huisarts. Afd. Reumatologie: prof.dr. W.F. Lems, reumatoloog. College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, Utrecht: dr. P.J.W.S. Vrijlandt, internist(tevens: UMCG, Groningen). Maastricht UMC, afd. Interne Geneeskunde, Maastricht: prof.dr. J.P. van den Bergh, endocrinoloog (tevens: VieCuri Medisch Centrum, Venlo).

Contact: Y. Krul-Poel (yhm.krul-poel@nwz.nl)

 

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

AuteurBelangenverstrengeling
Yvonne H.M. Krul-PoelICMJE-formulier
Patrick J.W.S. VrijlandtICMJE-formulier
Petra J.M. EldersICMJE-formulier
Joop P. van den BerghICMJE-formulier
Willem F. LemsICMJE-formulier
Renate T. de JonghICMJE-formulier