Orthopedische schoenen tegen voetulcera bij diabetes

Stand van zaken
11-07-2014
Sicco A. Bus