Orthopedische schoenen tegen voetulcera bij diabetes

Stand van zaken
11-07-2014
Sicco A. Bus

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Revalidatiegeneeskunde, Amsterdam.

Dr. S.A. Bus, bewegingswetenschapper (s.a.bus@amc.uva.nl).

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financi√ęle ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Sicco A. BusICMJE-formulier