Orthopedische schoenen tegen voetulcera bij diabetes

Stand van zaken
11-07-2014
Sicco A. Bus
Aanvaard op 17-04-2014.
Gepubliceerd op 11-07-2014.
In print verschenen in week 31 2014.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7497