Opvolgen van leefregels bij hartfalen

‘One size fits all’?
Commentaar
27-02-2013
Frans H. Rutten, Alexander Limburg en Marcel A.J. Landman

Elders in het NTvG beschrijven Nieuwenhuis et al. een vervolgstudie van het COACH-onderzoek (dit staat voor: ‘Coordinating study evaluating outcomes of advising and counselling in heart failure’), waarin de gegevens over therapietrouw en kennis over hartfalen werden geanalyseerd.1 Het is een van de vele mooie resultaten die de COACH-studie heeft opgeleverd.

De COACH-studie was een heel grote gerandomiseerde en gecontroleerde studie naar het effect van een ‘disease management’-programma met inzet van een hartfalenverpleegkundige bij 1023 patiënten die wegens hartfalen waren opgenomen in een van de 17 deelnemende Nederlandse ziekenhuizen.2

Voor de huidige studie werden de antwoorden van 648 patiënten (63,3%) op de vragen naar therapietrouw geanalyseerd. Het betrof deelnemers die 18 maanden na ontslag uit het ziekenhuis nog in leven waren en die op ten minste 4 van de 5 meetmomenten de vragenlijsten hadden ingevuld. De therapietrouw voor dieet en vochtbeperking was beter dan die voor ...