Opvolgen van leefregels bij hartfalen

‘One size fits all’?
Commentaar
27-02-2013
Frans H. Rutten, Alexander Limburg en Marcel A.J. Landman

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Utrecht.

Dr. F.H. Rutten, huisarts-onderzoeker.

Diakonessenhuis Zeist en Utrecht, afd. Cardiologie.

Drs. A. Limburg, cardioloog.

Leusden.

Drs. M.A.J. Landman, cardioloog in ruste.

Contactpersoon: dr. F.H. Rutten (f.h.rutten@umcutrecht.nl).

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 23 januari 2013

Belangenverstrengeling

AuteurBelangenverstrengeling
Frans H. RuttenICMJE-formulier
Alexander LimburgICMJE-formulier
Marcel A.J. LandmanICMJE-formulier