Opvang van verwarde personen op de SEH

Klinische les
30-01-2020
Mike van Verseveld, Stefan M.H. Verheesen, Maarten A. van Schijndel en Jeroen A. van Waarde

Dames en Heren,

Het aantal meldingen bij de politie van incidenten met verwarde personen is de laatste jaren fors toegenomen. Verwardheid kan het gevolg zijn van somatische, psychiatrische en sociale problemen, waarbij verslaving geregeld een rol speelt. Aan de hand van 3 casussen pleiten wij er in deze klinische les voor om de SEH als opvanglocatie in te richten voor de eerste diagnostiek, acute behandeling en indicatiestelling voor passende nazorg van verwarde personen.

Auteursinformatie

Rijnstate, afd. Psychiatrie, Arnhem: M. van Verseveld, MSc, anios; S.M.H. Verheesen, MSc, anios (tevens: afd. SEH); drs. M.A. van Schijndel en dr. J.A. van Waarde, psychiaters.

Contact: M. van Verseveld (mvanverseveld@rijnstate.nl)

 

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Mike van VerseveldICMJE-formulier
Stefan M.H. VerheesenICMJE-formulier
Maarten A. van SchijndelICMJE-formulier
Jeroen A. van WaardeICMJE-formulier