Optimale tijdsduur tot operatie bij een heupfractuur

Stand van zaken
07-02-2019
Stijn C. Voeten, Victor M. Baart, Pieta Krijnen en Inger B. Schipper
Aanvaard op 17-10-2018.
Gepubliceerd op 07-02-2019.
In print verschenen in week 6 2019.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D2911