Opsporen van patiënten met chronische virushepatitis

Onderzoek
11-10-2016
Annika G. Spruijt, Kasper R. Wilting, Glen D. Mithoe en Wim J.M. Niessen
Aanvaard op 06-07-2016.
Gepubliceerd op 11-10-2016.
In print verschenen in week 43 2016.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D414