Opportunistische screening op genitale infecties met Chlamydia trachomatis onder de seksueel actieve bevolking van Amsterdam. IV. Kosteneffectiviteitsanalyse van screening uitgebreid met het oog op de specifieke dynamiek van een infectieziekte
Open

Onderzoek
18-03-2002
R. Welte, M. Kretzschmar, J.C. Jager, R. Leidl, J.A.R. van den Hoek en M.J. Postma

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven.
Centrum voor Zorgonderzoek: R.Welte, gezondheidseconoom; dr.J.C. Jager, theoretisch bioloog.
Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie: mw.dr.M.Kretzschmar, biomathematicus.
Universiteit Ulm, Abteilung für Gesundheitsökonomie, Ulm, Duitsland.
Prof.dr.R.Leidl, gezondheidseconoom.
Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, Amsterdam.
Mw.dr.J.A.R.van den Hoek, arts-epidemioloog.
Groningen University Institute for Drug Exploration, A. Deusinglaan 1, 9713 AV Groningen.
Dr.M.J.Postma, farmaco-econoom.
Correspondentieadres: dr.M.J.Postma (m.postma@farm.rug.nl).