Opportunistische screening op genitale infecties met Chlamydia trachomatis onder de seksueel actieve bevolking van Amsterdam. IV. Kosteneffectiviteitsanalyse van screening uitgebreid met het oog op de specifieke dynamiek van een infectieziekte
Open

Onderzoek
18-03-2002
R. Welte, M. Kretzschmar, J.C. Jager, R. Leidl, J.A.R. van den Hoek en M.J. Postma
Aanvaard op 03-10-2001.
Gepubliceerd op 18-03-2002.
In print verschenen in week 11 2002.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:514-7