Operatieve behandeling van primaire hyperparathyreoïdie in dagbehandeling
Open

Stand van zaken
07-06-2012
Tessa M. van Ginhoven, Wanda Geilvoet, Wouter W. de Herder en Casper H.J. van Eijck

Auteursinformatie

Erasmus MC, Rotterdam.

Afd. Heelkunde: dr. T.M. van Ginhoven, aios heelkunde; prof.dr. C.H.J. van Eijck, chirurg.

Afd. Inwendige geneeskunde, sector Endocrinologie: W. Geilvoet, verpleegkundig specialist; prof.dr. W.W. de Herder, internist.

Contactpersoon: dr. T.M. van Ginhoven (t.vanginhoven@erasmusmc.nl).

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 30 april 2012

Belangenverstrengeling

AuteurBelangenverstrengeling
Tessa M. van GinhovenICMJE-formulier
Wanda GeilvoetICMJE-formulier
Wouter W. de HerderICMJE-formulier
Casper H.J. van EijckICMJE-formulier