Oogzenuwontsteking door lues

Klinische praktijk
Jette Rissewijck
Machiel A. Siezenga
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D1735
Abstract

Toets voor nascholing (verlopen)

Aan dit leerartikel was een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kon verdienen.

Bekijk de toets

Samenvatting

Achtergrond

Lues, ‘the great imitator’, kan zich uiten met een grote diversiteit aan klinische symptomen.

Casus

Een 54-jarige vrouw meldde zich bij het ziekenhuis vanwege visusklachten, die voorafgegaan waren door aften. Na uitgebreid serologisch onderzoek bleek de diagnose ‘neuritis optica door lues’.

Conclusie

Het is van belang om ook bij lokale symptomatologie, bedacht te zijn op systemische oorzaken, waaronder lues.

Auteursinformatie

Ziekenhuis Gelderse Vallei, afd. Interne Geneeskunde, Ede.

Drs. J. Rissewijck, anios interne geneeskunde; dr. M.A. Siezenga, internist-nefroloog.

Contact drs. J. Rissewijck

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Dr. M.A. Schouten (arts-microbioloog), J.W. Leeuwis (patholoog) en M. Smidt (neuroloog) droegen bij aan de totstandkoming van dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Jette Rissewijck ICMJE-formulier
Machiel A. Siezenga ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties

Janny
Dekker

Zeer interessante casus over een vrouw met oogklachten enige tijd na afteuze afwijkingen in de mond, met als uiteindelijke diagnose lues. Wat ik echter mis in de casus is de seksuele anamnese. Ook achteraf kan het zeer instructief zijn om te vernemen of er aanwijzingen waren om te denken aan een SOA (risicogedrag, circuit waarin seksuele partners gevonden werden, sekstechnieken). Ook mis ik informatie over counseling en partnerwaarschuwing. Aanvulling met gegevens over deze aspecten zou de casus nog leerzamer gemaakt hebben

Janny Dekker, huisarts-onderzoeker, UMCG