Oogklachten door dupilumab bij constitutioneel eczeem

Casuïstiek
04-04-2019
Angelique N. Voorberg, Jart A.F. Oosterhaven, Robert H.J. Wijdh, Marjolein S. de Bruin-Weller en Marie L.A. Schuttelaar

Dupilumab is de eerste biological die geregistreerd is voor de behandeling van matig tot ernstig constitutioneel eczeem. De vaakst gerapporteerde bijwerkingen van dit medicijn zijn oogklachten, met name niet-ernstige conjunctivitis of blefaroconjunctivitis.1 Er zijn echter ook ernstigere oogklachten gemeld. In dit artikel beschrijven wij een casus van een patiënt met constitutioneel eczeem bij wie limbale-stamceldeficiëntie optrad door behandeling met dupilumab.

Auteursinformatie

UMC Groningen. Afd. Dermatologie: drs. A.N. Voorberg, arts-onderzoeker; drs. J.A.F. Oosterhaven, arts-onderzoeker; dr. M.L.A. Schuttelaar, dermatoloog. Afd. Oogheelkunde: drs. R.H.J. Wijdh, oogarts. UMC Utrecht, afd. Dermatologie: dr. M.S. de Bruin-Weller, dermatoloog.

Contact: A.N. Voorberg (a.n.voorberg@umcg.nl)

 

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

AuteurBelangenverstrengeling
Angelique N. VoorbergICMJE-formulier
Jart A.F. OosterhavenICMJE-formulier
Robert H.J. WijdhICMJE-formulier
Marjolein S. de Bruin-WellerICMJE-formulier
Marie L.A. SchuttelaarICMJE-formulier