Oogklachten door dupilumab bij constitutioneel eczeem

Casuïstiek
04-04-2019
Angelique N. Voorberg, Jart A.F. Oosterhaven, Robert H.J. Wijdh, Marjolein S. de Bruin-Weller en Marie L.A. Schuttelaar

Dupilumab is de eerste biological die geregistreerd is voor de behandeling van matig tot ernstig constitutioneel eczeem. De vaakst gerapporteerde bijwerkingen van dit medicijn zijn oogklachten, met name niet-ernstige conjunctivitis of blefaroconjunctivitis.1 Er zijn echter ook ernstigere oogklachten gemeld. In dit artikel beschrijven wij een casus van een patiënt met constitutioneel eczeem bij wie limbale-stamceldeficiëntie optrad door behandeling met dupilumab.

Aanvaard op 23-11-2018.
Gepubliceerd op 04-04-2019.
In print verschenen in week 14 2019.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3227