Onvoldoende bewijs voor aspirine voor preventie van cardiovasculaire aandoeningen bij patiënten met perifeer vaatlijden

Onderzoek
Renate T. de Jongh
Yvo M. Smulders
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A789

Waarom dit onderzoek?

Aspirine vermindert het risico op nieuwe hart- en vaatziekten na een doorgemaakte coronaire hartziekte of herseninfarct. Het is niet bekend of aspirine ook een dergelijk gunstig effect heeft in patiënten met perifeer vaatlijden, alhoewel het gebruik van aspirine in deze patiëntengroep wel wordt aanbevolen in (inter)nationale richtlijnen…

Ook interessant

Reacties