Ontwenning bij de pasgeborene na blootstelling aan psychofarmaca tijdens de zwangerschap
Open

Stand van zaken
18-04-2012
Noera Kieviet, Koert Dolman, Hanneke Wennink, Marion Heres en Adriaan Honig

Auteursinformatie

Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Psychiatrie Obstetrie Pediatrie expertisecentrum, Amsterdam.

Drs. N. Kieviet, anios; dr. K.M. Dolman en dr. J.M.B. Wennink, kinderartsen; dr. M.H.B. Heres, gynaecoloog; prof.dr. A. Honig, psychiater.

Contactpersoon: drs. N. Kieviet (n.kieviet@slaz.nl).

Verantwoording

Belangenconflict: A. Honing heeft onderzoeksgelden aangevraagd bij de Nierstichting en Fonds Nuts Ohra. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 24 maart 2012