Ongewenste medicalisering

Over de aard en achtergronden van te veel geneeskunde
Stand van zaken
18-12-2018
Niek J. de Wit en Peter Engelfriet

Aanvaard op 20-11-2018.
Gepubliceerd op 18-12-2018.
In print verschenen in week 51 2018.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D3545