Onduidelijke rol van de gemeentelijk lijkschouwer en de behandelend arts bij natuurlijk en niet-natuurlijk overlijden in Nederland
Open

Recht
16-09-2001
C. Das en G. van der Wal

De rol van de behandelend arts en de gemeentelijk lijkschouwer bij een al of niet natuurlijk sterfgeval is aan een aantal wettelijke regels gebonden. De onderdelen van de lijkschouw, de voorwaarden voor het afgeven van een overlijdensverklaring, het begrip ‘behandelend arts’ en de positie en de taak van de gemeentelijk lijkschouwer blijken echter niet eenduidig te zijn omschreven in de Nederlandse wet, hetgeen geregeld tot misverstanden leidt.