Onderzoekingen over het gewicht van het beenmerg van den mensch

Onderzoek
Gelderen, Chr. van
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1926;70:2270-1