Onderzoek van de schouder

Fysische diagnostiek
21-03-2011
Tjeerd O.H. de Jongh, G.M. (Clemens) Rommers, Rienk Dekker en Corry K. van der Sluis

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, Leiden.

Drs. T.O.H. de Jongh, huisarts.

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Revalidatiegeneeskunde, Groningen.

Dr. G.M. Rommers, dr. R. Dekker en dr. C.K. van der Sluis, revalidatieartsen.

Contactpersoon: drs. T.O.H. de Jongh (tohdejongh@telfort.nl).

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financi√ęle ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 19 augustus 2010