Onderzoek naar diagnostisch redeneren

Significant, maar ook relevant?
Commentaar
07-04-2021
Jonne J. Sikkens en Abel Thijs

Diagnostisch redeneren, doen we dat op gevoel of wetenschappelijk onderbouwd? Zelfs als we objectief denken te redeneren, lijken allerlei vormen van bias een rol te spelen. Volgens recent onderzoek zou meer ziektespecifieke kennis daartegen beschermen. Het is echter de vraag of de aanbeveling van de onderzoekers wel terecht is.

Aanvaard op 01-01-1970.
Gepubliceerd op 07-04-2021.
In print verschenen in week 14 2021.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5656